תהילים

מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו – קול תהילתו = תהילים
אמירת תודה להשם היא חלק בלתי נפרד מנוסח התפילות שלנו לאבא שבשמים
ותהילים – ספר תהילותיו של דוד מלך ישראל – מספקים לנו את ההשראה הטובה ביותר לכך.