תודה לאבא ואמא

תודה לאבא ואמא- הכרת הטוב להורים הוא חלק בלתי נפרד מהכרת הטוב לאבא שבשמים. הדיבר החמישי מתוך 5 הדברות הראשונות שקשורות בבנ"א למקום
ויסוד חשוב ומהותי בבריאה ובהשפעת השפע על האדם.