הכנסת אורחים סגולה לרפואה

2 פרושים שמובילים למסקנה המדהימה כי הכנסת אורחים היא סגולה לרפאה ואפילו מי שמתעסק בהכנסת אורחים יש לו כח לברך ולהתפלל על החולה שירפא
הכנסת אורחים סגולה לרפואה
מקור תמונה: הכנסת אורחים סגולה לרפואה
5
(1)

יש בפרשת וירא מפגש של שתי מצוות מדהימות: ה' מגיע לבקר את אברהם ביקור חולים ואברהם אומר לו: "רק שניה. הכנסת אורחים".
ורץ לשלושת האורחים שבדיוק הגיעו. רגע, אתה אמור להיות חולה עכשיו! ה' בא לביקור חולים, וזה הופך להכנסת אורחים.
אלא שאורח מביא רפואה, כך אומר רבי פנחס שפירא קוריץ, כי אותיות המילה "אורח" הן אור-ח':
אמר, אשר אוֵרח מביא רפואה. אשר אותיות "אורח" הוא אור-ח', מחמת שנתן אור לברכה ח' בתפילת שמונה עשרה, כי הברכה השמינית היא ברכת " ְרָּפֵאנ ּו" .
לכן, כאשר יש חס וחלילה לאדם חולה בתוך ביתו, יביא אורח, ויהיה סמוך ובטוח שיהיה להחולה רפואה!

והראיה – אברהם יֹושב ֶּפַתח ָּהאֹהל. הוא לא יכול לעמוד. ַוַּיְרא ַוהנה שלושה אנשים….וירץ לקראתם. פתאום הוא רץ. הרגע ישבת, היית חולה, אבל הגיע אורח, אור-ח, הברכה הח', השמינית, ְרָּפֵאנ ּו! והנה אתה בריא ורץ.

הגרא"מ שטרנבוך שליט"א מסביר זאת מכיון אחר :
"וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לה' לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא" (בראשית כ"ה, כ"א)
איתא בגמרא בב"ב (דף ט"ז ע"ב) "וה' בירך את אברהם בכל – מאי בכל, רשב"י אומר אבן טובה תלויה על צווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא, ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם תלאה הקב"ה בגלגל חמה"
ודברי הגמ' צריכים פירוש – מה הכוונה שתלאם בגלגל חמה?
מסופר על הצדיק רבי משה מקוברין זצ"ל שהגיע פעם לוואלוז'ין אל חמיו של מרן ה"בית הלוי" – רבי יצחק עפרון זצ"ל, ומצא שם את הבית הלוי זצ"ל כשהוא מודאג ממצב בנו התינוק רבי חיים זצ"ל שנתקף במחלה אנושה והגיע עד שערי מות עד שהרופאים כבר התייאשו מלרפאותו, והנה כאשר שמע הצדיק רבי משה על מצבו של רבי חיים, הביע את רצונו שיערכו את השולחן להסב לסעודה, ומיד מילאו את בקשתו וערכו סעודה, ובתוך הסעודה פתח רבי משה ואמר כדברים האלה:

"וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לה' לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא" שנינו במסכת בבא בתרא "אבן טובה תלויה על צווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותה מיד מתרפא", מהי אבן טובה זו – הוי אומר מידת הכנסת אורחים שהצטיין בה אברהם אבינו, "ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם תלאה הקב"ה בגלגל חמה" – זהו גלגל הזורח בכל מקום בעולם, שכל זמן שיהודי מתעסק בהכנסת אורחים מתעוררת זכותו של אברהם אבינו לסייעו לרפאות את החולה בזכות אבן טובה זו של מצוות הכנסת אורחים.
וא"כ, כיון שבעל הבית מתעסק עכשיו בהכנסת אורחים, תתעורר זכותו של אברהם אבינו לרפאות את נכדו חיימ'ל במהרה", וכך הוה שמצבו הוטב מיד.
והכנסת אורחים היא סגולה לרפאות חולה, וביותר, שאפילו יהודי המרבה להכניס אורחים , יש כח בברכותיו לרפאות חולים. (עכ"ל)

דרג את המאמר

לחץ על הכוכבים כדי לדרג את המאמר

אנחנו מצטערים על הדירוג הנמוך של המאמר

עזור לנו לשפר את האתר

האם תוכל לספר לנו מה היה לא מובן? מה הפריע לך?

נשמח לקרוא את תגובתך:

תגובה אחת

  1. מדהים איך 2 פרושים מאותה פרשה מובילים לאותה מסקנה
    תורת חיים 🙂

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *