זיווג הגון עם הבטחה

כי לפעמים אחרי שנים הקב"ה פותח לנו צהר חלון שנבקע בשמים להראות לנו מה היה מה הוא תכנן ואיך בדיוק הלך המהלך אבל כשזה לא קורה כשאנחנו לא יודעים אז נישאר בסוד ונמשיך להאמין נישאר בחוסר הידעה ונבטח בו שבטוח זה משהו טוב שמוכן עבורינו
זיווג הגון עם הבטחה- אבא תודה - תודה להשם
מקור תמונה: https://unsplash.com/photos/AZ48BffFJz0
5
(4)

שלום לכולכן
השבוע פרשת ויצא
אפשר לאמר שזאת פרשה עם ים של חומר
ואנילא מגזימה
פרשה עמוסה עמוסה עמוסה במדרשים נהדרים
בתובנות עמוקות ובלימוד לחיים
יש בה כל כך הרבה דברים שקשורים לחיים שלנו עצמינו
יש בה יחסים בין בעל לאישה
בין אישה לרעות
בין ילדים להוריהם
יש שם סוגיות בחינוך, בזוגיות ובפרנסה
יש שם חיים שלמים שמקפלים עבורינו עולם ענק של לימוד
אז אני מקוה שמרוב שרציתי לתת טעימות זה לא ישמע מבולבל מידיי
כי בדכ אני אוהבת לקחת נושא
אבל לא בטוחה שאני אעמוד בהחלטה שלי להיצמד לנושא
אבל בשביל מה כל הפטפטת הזאת
הרבה יותר פשוט יהיה להתחיל 🙂
אז קדימה –

מחפשים אישה ומוצאים הבטחה

יעקב אבינו יוצא לחרן
ואביו מברך אותו שוב
למה יצחק צריך לברך אותו שוב
הוא הרי בירך אותו בברכות הקודמות
פשוט
תמיד טוב לקבל ברכה מאבא
שתדעו זה מוריד לכם שפע
אבל בעיקר לתת תוקף לברכות שנאמרו בגניבה
להראות לו שאינו כועס עליו
אלא מאמין שבגזירת עליון יצא הדבר
ו…
ויפגע במקום
יעקב אבינו מגיע למקום שלעתיד לבוא יקרא הר המוריה
ורשי כותב ללמדך שקפצה לו הדרך
אמר רבי יעקב מרדזימין: יעקב אבינו זכה לקפיצת הדרך בלכתו לישא אישה
וגם אליעזר קפצה לו הדרך בלכתו לחפש אישה ליצחק
דבר זה רמז יש בו לדורות הבאים
כי יהודים בגלות אף אם לא תהא מזומנת להם בדרך הטבע נדוניה וגם פרנסה לאחר החתונה
על יעכבו נישואי בניהם ובנותיהם
כי אם יעשו מעשה ויבטחו בהשם יתברך
ואפילו בדרך נס האארץ תקפוץ להם עד שיוכלו למלא את רצונם"

אחחח
כמים קרים על נפש עיפה המילים הללו
תחשבו
בעצם למה לחשוב
תעשו מעשה
ותצאו לדרך(מה שנקרא בימנו חובת ההשתדלות)
אבל תבטחו בו יתברך
ופתאום נרגיש שקפצה לנו הדרך
שהגענו לשם
איך?
לא יודעת
זאת המציאות
סעיתא דשמיא ענקית
שמובטחת לנו בעת שמשיאים את הילדים

השתדלות מול תוצאה ו(חוסר) הקשר ביניהם

אגב,
תנסו לחשוב איך יצחק אבינו קיים את חובת ההשתדלות מצידו בבניי חיי ומזוני
ואיך יעקב אבינו
מה יצא ליצחק ומה יצא ליעקב
ואת התוצאה הסופית של התרגיל החשבוני הזה תחשבנו לבד
בניי – יצחק אבינו לא עשה כלום אליעזר נסע אליעזר קפץ אליעזר לקח את רבקה הבחורה הראשונה שראה ואליעזר חזר
רבקה היה צריך רק להכניס אותה הביתה כדי לזכות באושר הזה ששמו אישה
חיי – ליצחק אבינו היה אח ישמעל שהיה מצחק מולו וניסה להרוגו אותו
ושוב הוא לא עושה כלום. שרה נלחמת את מלחמתו, הקב"ה מסכים איתה והגר מגורשת יחד עם ישמעאל
מזוניי – יצחק זורע באר שבע באיזור יבש ולא גשום בכלל שעורים חופר בארות
והפרנסה שופעת
הוא מתעשר
השתדלות מינימלית
והי הופ טרללה
הכל עולה לקראתו
הוא זוכה להכל ביד ומיד

והנה אצל יעקב הענינים הרבה יותר יגעים
בניי – יעקב יוצא לחפש אישה אליפז לוקח לו הכל והוא מגיע בעירום ובחוסר כל
מגיע לבית לבן רוצה את רחל וצריך לעבוד עבורה 7 שנים
סוף סוף חתונה
והנה בבוקר היא לאה
7 שנים נוספת
ורק אז הוא זוכה ברחל
חיי – כבר בבטן אימו הוא נלחם את החיים שלו עם עשיו ומחזיק בעקבו
ברגע שהוא יכול להורגו יעקב נאלץ לברוח ולהיות 12 שנה בישיבת שם ועבר
הוא נישא ויוצא לכיון ארץ ישראל ועשיו דולק אחרי
מנסה להרוג אותו בנשיכה וצוארו נעשה לשיש
משהו
מזוניי- גם במזונות הוא עושה השתדלות גדולה מאד
וכשהוא מחליט להיפרד מלבן הוא יוצר מקלות עם נקודות ועם טלאים כדי שהכבשים ימליטו לו עגלים מתאימים
בהמשך הוא חוצא את הירדן בעבור פחים קטנים וחוזר צולע על ירכו
כמו השתדלות
כמה קושי

אז מה?
לעשות לכן אחד ועוד אחד
מצד שני אנחנו לא רואות שהקב"ה כועס על יעקב אבינו שעשה השתדלות מיותרת
אם תזכרו על יוסף הצדיק שהיה בכלא וביקש עזרה משר המשקים ומשר האופים כתוב שהוסיפו לו שנתיים ימים
ואילו כאן אצל יעקב אין שום אמירה או נדנוד אמירה לכך שההשתדלות שעשה לא היתה נכונה

אלא חשוב לזכור את מה שכותב המסילת ישרים
ההשתדלות היא חובה
אבל חובה להאמין שאין ההשתדלות היא המועיל
אלא הכל בגזירת עליון

סיפורי התורה – עבור מה נועדו?

וזה כל כך חשוב
כל כך
כל כך
שהרי בשביל מה כל המלל הזה שהקב"ה מפרט לנו על האבות הקדושים
על החיים שלהם
על המלחמות
על הנישואין על הזיווגים על הלידות על הפרנסה על החיים ועל המוות
בשביל מה?
בשביל הגננת ורדה שיהיה לה מענין לילדים
בשביל הצאינה וראינה שיהיה לנו מה לקרוא שם
אם הקב"ה אמר שצריך להאמין בו בלבד
וצריך לקיים מצוות ובשכר שלהם נקבל את הכל
הרי הוא יכל לתת לנו חוברת הוראות של 613 מצוות
או כמו ששאלו הראשונים בשביל מה פתח בבראשית ברא אלוקים ולא בהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה בני ישראל?
באמת בשביל מה
בשביל מה ספר שלם שקוראים לו בראשית ובלי מצוה אחת אפילו שכתובה בה


בשביל שנבין ונדע ונלמד
שיש כזו מציאות שנקראת חובת ההשתדלות
וזוהי חובה. נקודה.
כמו שכתוב יְבָרֶכְךָ יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל מַעֲשֵׂה יָדְךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה
בנ"א צריך לעשות
צריך לצאת לדרך
צריך לחיות כאן בעולם
אבל בדיוק כמו שחובה לעשות
בדיוק כמו שחובה להשתדל
חובה גם להאמין
שהכל בגזירת מלך
הכל ממנו יתברך
ואין שום קשר
שום קשר
בין ההשתדלות
לתוצאה
שום קשר בין העבודה 7 שנים לרחל
לנישואין שלו איתה
בין הדרך הארוכה שנכונה לנו
לבין קפיצת הדרך שזכינו בה
כי הכל
ממנו

מה היה קורה אילו

אם אנחנו רוצות יותר מזה
לראות עד כמה הכל מתוכנן ומדויק במאמרו
הרי ששימו לב
אילו היתה רחל לא מוסרת את הסימנים לאחותה
הרי שיעקב היה מגלה זאת מיד ורחל היתה נישאת לו
אך למרבה הצער היא לא היתה זוכה לילדים, והיתה נותרת עקרה לעולם
שכן הזכות היחידה שעמדה לה כדי לזכות לילדים באופן ניסי
היתה משום "ויזכור אלוקים את רחל וישמע אליה ויפתח את רחמה"
ורשי מפרש שהוא זכר לה את מסירת הסימנים לאחותה
ורק בזכות מעשה זה היא נפקדה

כי אילו כל זה לא היה קורה
יעקב אבינו היה ממתין לה 10 שנים
לאחר מכן מגרש אותה ומתחתן עם לאה
רחל היתה נשארת עקרה או במקרה הגרוע יותר נופלת לידי עשיו
ואילו לאה היתה נישאת ליעקב מלכתחילה
הדלת הקדמית

יוצא שמעשה הויתור הזה שלכאורה הרחיק אותה באופן זמני מיעקב
הוא זה שגרם לה ברבות הימים להישאר אשת יעקב
ולהיות אחת מהאמהות שהקימו את עם ישראל

כמה אנחנו לא יכולים לתכנן כלום
לבכות על כלום
להצטער על כלום
להתלונן על כלום

כי לפעמים אחרי שנים הקב"ה פותח לנו צהר
חלון שנבקע בשמים להראות לנו מה היה מה הוא תכנן
ואיך בדיוק הלך המהלך
אבל כשזה לא קורה
כשאנחנו לא יודעים
אז נישאר בסוד
ונמשיך להאמין
נישאר בחוסר הידעה
ונבטח בו שבטוח זה משהו טוב שמוכן עבורינו

למסור את הסימנים – גדלות שאין בלתה!!

אני רוצה לסיים במשהו קטן שתיכננתי לעשות אותו כחידה
אבל לא הספקתי לנסח את זה ביני לבין עצמי
אז אני אשאל ואענה על זה כאן

אמרנו שרחל זכתה ביוסף ובנימין רק בזכות מסירת הסימנים לאחותה
אם כן למה היא לא נפקדה מיד לאחר נישואיה עם יעקב
למה הקב"ה חיכה איתה עד אחרי שנולד יששכר?

אלא אומר רבי שלום שבדרון
רחל לא גילתה ללאה את הסימנים אלא מסרה לה אותם
מה היו הסימנים? הלכות חלה, נידה והדלקת הנר
רחל שראתה שלאה עתידה להינשא ליעקב
מיהרה ללאה ולא אמרה לה שיש לה סימנים עם יעקב
אלא רק אמרה לה "לאה אחותי, הנך עומדת להינשא עם יעקב, מזל טוב לך
אני רוצה ללמד אותך כמה הלכות אשר חובתך לדעת אותן בטרם תקימי בית יהודי"
לאה מעולם לא ידעה שהיו סימנים בין יעקב לרחל
וההוכחה
כשלאה רואה את רחל עם הדודאים
היא אומרת
ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך.
כלומר היא עוד טוענת כלפיה
שהיא זאת שלקחה לה את בעלה
בעוד שאנחנו יודעות שהיא עצמה נישאה לו במקומה
איך זה יתכן
תחשבו רגע זה נשמע שיא החוצפה והעצבים
ורחל עונה לה בהסכמה
ככה בשאנטי
בשיא הרוגע
לכן ישכב אמך הלילה תחת דודאי בנך

אלא שבאמת לאה לא ידעה שהיא לקחה ליעקב את רחל
וכאן נכרת גדלותה העצומה של רחל
כאשר גם כעת שנים אחרי המעשה ההרואי הזה
היא עדיין ממשיכה לשמור על השתיקה בנושא
והיא אומרת לה את צודקת
וזה בעצם רגע השיא של הויתור
אם חשבנו שהחתונה זה השיא
הרי שכאן זה שיא השיאים
כאשר היא בכלל לא חושבת על עצמה
אלא מקדישה את כל מחשבותיה לאחותה
ולכן רק אח"כ כתוב שהשם פתח את רחמה
כי כעת בנקודת השיא הקב"ה זוכר אותה
ובזכות מעשה הויתור הזה
להקים 2 שבטים נוספים מעם ישראל

אני מסיימת והפעם באמת
למרות שנורא רציתי להתיחס ללאה
ולהיותה אישה שנואה
וכמה שזה לא קל וכו'

אגב אם תשימו לב לאה כל השנים כמהה לזוגיות
והיא זוכה לזה אחרי מותה כשהיא נקברת לצד יעקב ונקראת אשת יעקב
ואילו רחל כל השנים כמהה לילד
והיא זוכה לזה אחרי מותה כאשר היא נקברת על אם הדרך ונקראת בפי כל אמא רחל

אז בואו לא רק נכמה ונערוג למה שאין לנו וחסר במלאי
אלא נשמח ונודה כעת על היש והודאי
נשתדל במעשה להיות הכי טובים שאפשר
ונאמין שכל מה דעביד רחמנא
לטב נאמר

גוט שבת לכולם
ורק טוב

דרג את המאמר

לחץ על הכוכבים כדי לדרג את המאמר

אנחנו מצטערים על הדירוג הנמוך של המאמר

עזור לנו לשפר את האתר

האם תוכל לספר לנו מה היה לא מובן? מה הפריע לך?

נשמח לקרוא את תגובתך:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אודותינו:

אתר אבא תודה הוקם לזיכוי הרבים להגדיל תודה ולהאדירה

נשמח לקבל כל חומר, קישור או תמונה להפצה ברבים (עם קרדיט אליכם כמובן במידה ותבקשו).

מאמרים קודמים