לפני בוא האור – חושך

קטע מרגש ושווה קריאה ממאמר הגאולה של הרמחל שמסביר את מציאות הקושי דוקא לפני הגאולה
ציפיה לישועה
מקור תמונה: ציפיה לישועה
3.7
(3)

את הקטע הזה קראתי היום בדפי פרשת השבוע של הרבנית ימימה מזרחי תחי'
ומאד מאד התרגשתי
אז חיפשתי את המקור כלשונו ממש
ואני מביאה אותו גם לכם הקוראים היקרים
כי זה קשור לכל אחד ואחד מאיתנו שמצפה לגאולה 🙂

פתח גדול היה נפתח בראשונה על הארץ הקדושה, והוא השער שממנו היו יוצאים כל הברכה וכל השלום בריוח ולא בצמצום.
וכאשר גרמו העוונות והבית הקדוש חרב, אז נסגר השער הזה ונפתחו תחתיו חלונות קטנים.
והאמת, כי חלונות האלה הם ממשלות קטנות מממשלת השער מאד, ועליהם נאמר (שיר השירים ב, ט): "משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים".
והנה החלונות האלה, מאז נפתחו, ניתן להם חוק וגבול לעמוד פתוחים כל ימי הגלות ולא ייסגרו, פן יחרב העולם רגע אחד.
וכאשר תבוא גאולתנו במהרה בימינו, הנה ייפתח השער הסגור שנית והחלונות לא ייזכרו;
והאמת, כי כבר כלו פעולתם והלכו להם, וכבר נאמר (סנהדרין ח ע"א): "דַבר אחד לדור ולא שני דַברים לדור", ועל כן בבוא ממשלת השער לא תעמוד ממשלת החלונות כלל, וסוד הענין: "אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא".
ונמצא, שכשיגיע זמן הגאולה יתחיל השער ויתעורר להיפתח, ובהתעוררו יזרח אור הגדול ויצא דרך החלונות עצמם, כי אין מקום לממשלה אחרת בזמן ההוא, ומאותו היום והלאה יהיה השער הולך ונבנה בכל פרטיו, ומשפטי בנינו והחלונות יהיו הולכים ומסתלקים.(רמח"ל, מאמר הגאולה)

וההסבר:

כותב הרמח"ל ב"מאמר הגאולה״:
והנני אומר עתה סוד אחד מסודות המשיח,
שתמיד לפני בוא הגאולה יש חושך
דע כי הנה,
פתח גדול היה נפתח בראשונה מעל הארץ הקדושה
והוא השער שממנו היו יוצאים כל הברכה וכל השלום.
וכאשר גרמו העוונות ]…[ אז נסגר השער הזה ונפתחו תחתיו ) במקומו( חלונות קטנים.
והאמת, כי חלונות האלה הם ממשלות קטנות מממשלת השער מאד
ועליהם נאמר:"ַּמְשִגיַּח ִמן ַּהֲחלֹנֹות ֵמִציץ ִמן ַּהֲחַּרכים".

פעם היה מעל ירושלים שער ענק מלא באור.
בית המקדש חרב ועכשיו ה' מציץ עלינו מהחלונות.
והנה, החלונות האלה מאז נפתחו, עומדים פתוחים כל ימי הגלות, ולא ִיָסגרו, פן יחרב העולם.
אבל, כאשר יבוא משיח, וכאשר תבוא גאולתנו מהרה בימינו,
הנה יפתח השער הסגור שנית.
ואיך נדע שזה קורה? אנחנו נראה שהחלונות הולכים ונסגרים,
ויתחילו להיסתם החלונות מייד טרם פתיחת השער,
כי ׳אין מלכות נוגעת בחברתה׳.

לפני בוא האור – חושך

כשנפתח שער ענק בשמים, שער הרחמים, מה שאתם תראו מכאן זה חושך.!!
כי החלונות שולטים בגלות והשער ישלוט בגאולה
כי אין שני מלכים שולטים באותו זמן.
אבל בשביל שתגיע הגאולה החלונות יתחילו להיסגר ואז החושך יגבר
כי ה' חייב להגיף את הפתחים הקטנים.
כי באותו רגע, זה נכנס וזה יוצא, ולמטה נראה עת חשכה גדולה והוא לא יעמוד הרבה,
כי פתיחת השער יתחזק, וישוב האור חזק מבראשונה. ]…[

כל הדברים האלה ומצאוך בצר לך
מן המיצר קראתי קה ענני במרחב קה
וסוד משיח הוא, ִחְזק ו ְוַּיֲאֵמץ ְלַּבבכם כל המייחלים אל השם
כי באמת חוזק לב ואומץ גדול צריך לתוחלת הזאת מפני תוקף הזמן הצר והחשוך.

עוד מעט, עוד מעט בעזרת השם, נראה את הישועה שלנו
ולכל בני ישראל יהיה אור גדול בכל מושבותם

דרג את המאמר

לחץ על הכוכבים כדי לדרג את המאמר

אנחנו מצטערים על הדירוג הנמוך של המאמר

עזור לנו לשפר את האתר

האם תוכל לספר לנו מה היה לא מובן? מה הפריע לך?

נשמח לקרוא את תגובתך:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *