מה נאכל?

חשב לעצמו הנפח: הלו כרטיס ההגרלה, הוא ספק והנה כאן חבילת השטרות בנות המיליון שקל הינן ודאי, אם כך אמכור לרב את כרטיס ההגרלה ואצא ברווח של מיליון שקל.
מקור תמונה: Photo by averie woodard on Unsplash
5
(1)

וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וציותי את ברכתי לכם (ויקרא בהר-בחוקותי כ"ה, כ-כ"א)

הרבי מלכוביץ אמר בשם רבי זושא מאניפולי ז"ל ששמע מאמר זה מפי אליהו הנביא,
שיש לדקדק לשם מה כתבה התורה את נוסח השאלה מה נאכל,
הלו היה מספיק לכתוב רק את התשובה "וצויתי את ברכתי"

אלא, כדי שירד שפע לעולם, כדי שתרד ברכה לעולם – צריך צינור.
והצינור שלנו הוא האמונה
כגודל האמונה, כן גודל הצינור שהתברכנו בו
ולכן, בעיקרון לא היה בכלל מקום לשאול מה נאכל
כי המ שאכלנו בשנה הראשונה, השניה, השלישית, הרביעית, החמישית והשישית
נאכל גם בשביעית ובשמינית
מי שנתן לנו את האוכל בשנה הקודמת יבייא לנו אותו גם בשנה הבאה
היפלא מהשם דבר לשלוח לנו אוכל?
אם הכל מידו הרחומה והפתוחה – לא אמור לשנות לנו בכלל באיזה אופן הוא מביא
האם באמצעות השדה ששמטנו בשנה זו או באמצעות השדה שזרענו בשנה קודמת
הכל בעצם נשאר כשהיה.

שאלה שתקועה בצינור

עונה על זה רבי זושא מאניפולי בשם אלינו הנביא תשובה מבהילה:
וכי תאמר מה נאכל
אם הביטחון – שהוא צינור השפע – מתערער
ואדם נופל ממדרגתו, ואין לו את האמונה בהשם יתברך שדרכה יורד השפע שלו למטה
כלומר משהו בצינור שלו נתקע, כי הוא לא מאמין.
ממילא אין להקדוש ברוך הוא אפשרות להמשיך להזרים לו שפע,
ואזיי אין ברירה להקדוש ברוך הוא והוא חייב לצוות את ברכתו שוב
"וציויתי את ברכתי" – הוא חייב לצוות על השפע שירד למטה שוב כבתחילה
רק בגלל תחילת הפסוק של "מה נאכל"

אבל, ממשיך ואומר, אם לא תאמרו כך – ירד שפע תמיד מבלי שיהיה כל צורך בציווי מחדש!

אני רוצה ארמון ואין לי

מעניין לעניין ובאותו ענין
אנחנו אומרים כמה פעמים ביום את הפסוק "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון"

הקדוש ברוך הוא שהנו אב רחמן, פותח את ידו ומאכיל אותנו לשובה (בחן, בחסד וברחמים!)
איך לשובע? הרי אנחנו לצערינו לא תמיד מרגישים שבעים ממה שאנחנו מקבלים ממנו?
משביע לכל חי רצון!. ההדגשה היא על רצון
כל אחד כפי הרצון שלו כפי הכלי קיבול שהוא מכין לעצמו כפי האמונה במה שהוא מסוגל לקבל.
תגידו, אבל אני רוצה ארמון ועובדה שאין לי.
אז זהו, כמה שזה נשמע קשה, אנחנו לא מאמינים שנקבל את זה
לא מאמינים בכח של התפילות שלנו, לא מאמינים שזה מגיע לנו מכח היותנו בנים לאבא אוהב.

שתי מיליון במיליון

מסופר על רב אחד שהלהיב את הציבור בנושא זה של אמונה וביטחון וצינור השפע שיורד אלינו משמים
והנה ישב שם נפח אחד שלהבת האמונה ניצתה בו והוא ניגש אל הרב לברר אם אכן נכון הדבר
והאם כגודל האמונה כן קוטר צינור השפע, והרב הנהנן בראשו.
ממחשבה למעשה, הודיע הנפח על השבתת בית העסק, רץ לרכוש כרטיס הגרלה ונכנס לבית המדרש כדי ללמוד.
כשבוע לפני ההגרלה – ערך הנפח משתה לכל מכריו וידידיו כאשר גם הרב הוזמן לאירוע

באמצע האירוע ניגש אליו הרב ושאל אותו לגובה הסכום של כרטיס ההגרלה והנפח נקב בסכום של 2 מליון שקל.
הו אז שאל אותו הרב, תוך כדי שהוא שולף מכיס חליפתו חבילת שטרות עבה, האם למכור לי את כרטיס ההגרלה במחיר של 1 מליון שקל?
חשב לעצמו הנפח: הלו כרטיס ההגרלה, הוא ספק והנה כאן חבילת השטרות בנות המיליון שקל הינן ודאי, אם כך אמכור לרב את כרטיס ההגרלה ואצא ברווח של מיליון שקל.

פרץ הרב בבכי ואמר לו "הפסדת!"
אם אתה לא מאמין בצינור השפע ששמו כרסיס הגרלה
אם אתה לא מאמין שאבא רחמן משגיח עליך ורוצה לתת לך את הפרנסה דרך אותו צינור שנקרא כרטיס הגרלה
עד כי אתה מוכן למכור אותו תמורת מחצית משוויו
סימן הוא שלא משם ירד אליך השפע
סימן הוא שצריך הנך להמשיך לעבוד בעבודת הנפחות
כי משם יש לך חיבור לצינור השפע

באיחולי שבת שלום מבורכת ושמחה
שבת מלאת השפעות וציווים של שפע ברכה והצלחה!

דרג את המאמר

לחץ על הכוכבים כדי לדרג את המאמר

אנחנו מצטערים על הדירוג הנמוך של המאמר

עזור לנו לשפר את האתר

האם תוכל לספר לנו מה היה לא מובן? מה הפריע לך?

נשמח לקרוא את תגובתך:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *