מי היה גדול מרבי שמעון בר יוחאי?

כיבוד הורים - השכר, העונש, הזכות והמעלה
כיבוד הורים - הודיה לבורא עולם
מקור תמונה: Photo by Teodor Drobota on Unsplash
0
(0)

ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעינך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עימי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים (ויחי מז כ"ט)
כיבוד אב ואם היא אחת המצוות החשובות ביותר לעם היהודי.
המצווה הזו מתחלקת לשתי מצוות – כיבוד ומרא.
כיבוד זה לדאוג להם לכל צרכיהם, ואם הם זקוקים לכך – להלביש, לרחוץ ולנקות אותם.
ומורא זה לשמוע בקולם לא לסתור את דבריהם וכו'.

ומה השכר עבור מצוה זו?
השכר בהפלגה גדולה.

אומרת הגמרא במסכת סוכה
"אמר רשב"י יכולני לפטור את כל העולם מן הדין" –
אני רבי שמעון בר יוחאי יכול לפטור את כל הדור שלי מן הדין
"ואלמלא אליעזר בני עימי, יכולני לפטור את כל העולם כולו משנברא ועד עכשיו, ואלמלא יותם בן עוזיהו עימנו, יכולנו לפטור את כל העולם מאז שנברא ועד סופו"
הדברים מזעזעים!
אם ננתח את הגמרא כפשוטה, כשאדם עושה עברות הוא יוצר חוב וכאשר אדם עושה מצוות הוא יוצר זכויות.
ורשבי אומר שהוא יכול לפטור עם זכויותיו (בשל מצות כיבוד הורים) את כל החובות והעברות שדורו יצר
ובנו אליעזר יכול לפטור גם את של כל הדורות מבריאת העולם ועד דורו
ויותם בן עוזיהו גם את של כל הדורות עד דורינו אנו!

מסתבר שזכותו של יותם בן עוזיהו היא הכי עצומה בכיבוד הורים
והשאלה הגדולה היא מי הוא יותם בן עוזיהו המליונר במצוות ובזכויות שמסוגל לפטור את כל העולם עד דורינו אנו מחובותיו?
מה היה גודל מצות כיבוד הורים שלו עד כדי כך שהוא  יכול לפתור את העולם יותר מרבי שמעון בר יוחאי ויותר מאלעזר בנו?

יותם בן עוזיהו – בוא נכיר.

אז בואו נלך קצת אחורה להכיר את עוזיהו אביו של יותם.
רשי אומר שעוזיהו היה מלך ביהודה, והוא החליט לבנות מזבח מיוחד בבית המקדש שלא על פי ההלכה
הוא בעצמו נכנס להקריב את הקורבן אף על פי שלא היה כהן אלא משבט יהודה.
כלומר עד כאן ניתן ללמוד מהסיפורים אודותיו שצדיק גדול הוא לא היה בלשון עדינה…
באותו רגע שהוא נכנס לבית המקדש להקריב את הקורבן פרחה לו צרעת על המצח והוא היה צריך לצאת אל מחוץ לכל מחנות ישראל לשבת בבידוד ולהיקרא טמא.

כשעוזיהו היה בבידוד הוא כבר לא יכול היה למלוך. ויותם בנו התמנה למלך במקומו.
אבל יותם כיבד את אביו וכל זמן שאבא שלו היה בחיים הוא לא קרא לעצמו מלך אלא לאביו.
ויותר מזה כל פעם שהיה צריך להורות הוראה בפני העם או אנשי הארמון והא היה אומר "אבא שלי עוזיהו המלך אמר להגיד…."
כבוד לאבא! (ואתם זוכרים איזה אבא הוא היה)

אם כך, אומר רשב"י שאם היה איתנו יותם בן עוזיהו אפשר לפטור את העולם כולו מן הדין מאז שנברא ועד סופו מפני מה?
כי הזכות של כיבוד אב ואם היא כה גדולה שעם זכות כזו אפשר לפטור כל כך הרבה חובות של כל כך הרבה דורות

ומה העונש עבור אי כיבוד הורים?

אומר רבי חיים קניבסקי "וכיבוד אב ואם הוא מן הדברים שנפרעים גם בעולם הזה, וכמו שאדם התנהג
עם הוריו, כך גם בניו ינהגו עימו. בזמן החזון איש היה אדם שבנו לא כיבדו, לאחר שנפטר האב, נפטר הבן ואמרו שהאב הזמין את הבן לדין תורה בשמים ויש כאלה לרוב. והרוצה לראות ירא"
עכ"ל

בפרשת השבוע מצווה יעקב "בך יברך ישראל לאמור ישמך אלוקים כאפרים וכמנשה"
כל ליל שבת אנחנו מברכים את הבנות "ישמך אלוקים כשרה רבקה רחל ולאה" ואת הבנים "ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה" איפה נדחפו לכאן הבנים של יוסף?
מדוע לא מברכים ישמך אלוקים כאברהם יצחק ויעקב כמו אצל הבנות? במה זכו אפרים ומנשה?
התשובה היא כי כאשר הגיע יוסף עם בניו לקבל ברכה מיעקב שם יוסף את מנשה הבכור לימינו של יעקב ואת אפרים הקטן לשמאלו ויעקב החליף ביניהם
מה היינו מצפים שמנשה יעשה?
יאמר לסבא שהוא הבכור ושצריך להחליף ידיים
אבל מנשה שתק.
כשיוסף רואה את זה הוא אומר ליעקב שצריך להחליף ידיים כי מנשה הוא הבכור
ושוב, מה היינו מצפים ממנשה שיאמר לאביו יוסף? "אבא, אין צורך להתערב תן לסבא להחליט"
ומה בפועל עשה מנשה?
גם אז הוא שתק
אמר יעקב: "אם כך אתם מכבדים את הסבא ואת האבא, לא רבים, לא מקנאים אחד בשני אלא מכבדים את זה – בך יברך ישראל
זו הברכה הראויה לעם ישראל שיכבדו אב ואם כמותכם ושתהיה להם אחות אחים כמותכם

(מתוך אוצר הדרשות הקצרות בהוצאת צוף)

דרג את המאמר

לחץ על הכוכבים כדי לדרג את המאמר

אנחנו מצטערים על הדירוג הנמוך של המאמר

עזור לנו לשפר את האתר

האם תוכל לספר לנו מה היה לא מובן? מה הפריע לך?

נשמח לקרוא את תגובתך:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *