רפאנו השם ונרפא

ביאור תפילת "רפאנו" הנאמרת בשמונה עשרה, לזכות ולרפואת הרבנית הצדקנית תליט"א מרת שרה יוטא בת איידל דינה לרפו'ש בתוך שאר חולי עם ישראל
אני השם רופאך
מקור תמונה: אני השם רופאך
5
(3)

בתפילת שמונה עשרה, ברכת רפאנו פותחת בפניה ישירה בשמו של הקב"ה – רפאנו ה'! שלא כבשאר הברכות, שאף שגם הפניה בהן היא כמובן להקב"ה, מכל מקום אין אנו פותחים מפורש בשם השם אלא רק בחתימת הברכה
ראה בענינו ולא ראה השם בענינו
כמו"כ מה ההדגשה אח"כ שוב במילה "ונרפא"?

והביאור בפשטות, שלמרות שהקב"ה יסד בעצם הבריאה תרופות ומזור לתחלואינו
כמו שנאמר "מכן שניתנה רשות לרופא לרפא". אך אמצעים אלו מוגבלים הם. האפשרות שניתנה לרופא – מוגבלת וישנם מצבים שהרופא מרים ידיים ביאוש ואומר שאין בכוחו עוד….
הרפואה מוגבלת לחוקי הטבע. כל חומר ותרופה מוגבלים בעצם טבעם ומציאותם ואינם יכולים להושיע רק יש מיש.
אבל הקב"ה עצמו אינו מוגבל במאומה וכשאנו באים לבקש ממנו רפואה אנו מרגישים שאין בקשתינו על רפואה טבעית – בגבול שניתן רשות לרופא לרפאות
אלא רפאנו השם כי אין קץ וגבול לכח הרפואה שהקדוש ברוך הוא בעצמו יכול לתת ורוצה לרפאות
השם זוהי מידת הרחמים (אלוקים מידת הדין)
וזהו שאנו מתפללים "רפאנו השם" אף במקום שהרפואה בדרכי הטבע אינה יכולה להושיע, כאשר קצרה ידם של הרופאים מלעזור – אך אתה השי"ת ידך לא תקצר ואין גבול למה שבידך להושיע – רפאנו השם
וכשאנו תולים את הרפואה בידו של הקב"ה, ממילא – נרפא!.


המשך התפילה הוא כי תהילתנו אתה
בכח מה אנו מבקשים את הרפואה?
כאשר אנו פונים להקב"ה  ומבקשים על סוג הרפואה הרי מאליה עולה השאלה מהיכי תיתי, מה פתאום שיושפע עלינו חסד בצורה שכזאת?
על כך אנו עונים – כי תהילתנו אתה
על ידי החסד הגדול שתשעה עימנו – על ידי ההודאה שלנו בנס ובפלא הרפואה – יתגדל שמך בעולמך!
וכאשר אנו אומרים שזו בעצם טובת המלכות, ששמו של המלך יתגדל ויתנשא כאשר לנתיני מלכותו יהיה רק טוב – זה מה שנותן לנו כחיילים את העוז והכח לבקש בקשה כזו מאת המלך.


ובסיום התפילה: רופא חולי עמו ישראל
ולכאורה קשה הרי ענין הרפואה אינו מיוחד דוקא לישראל.
ונראה לבאר דהנה הקב"ה קבע בעולם 2 מהלכים של רפואה. מהלך אחד של טבע שהטביע הקב"ה בגוף שירפא ויבריא את עצמו בכוחות עצמו וזוהי רפואה מידו של הקדוש ברוך הוא ממש. 
ומהלך אחד של רפואה על ידי שדורשים ברופאים ומחפשים אמצעים וסמי מרפא וזוהי רפאה על ידי השתדלות טבעיתו
זה שהקב"ה רופא נאמן יש בו 2 צדדים
1 מצד מה שבאלוקותו ית' הוא מרפא חולים ועל כך הוא נקרא רופא כל בשר
2 שהקב"ה כביכול רופא מיוחד רופא מומחה שמי שמטופל אצלו ופונה אליו  יש לו רשות לרפאותו
וכשם שבטבע העולם לכל אדם יש את הרופא המיוחד שאליו הוא פונה כך הקב"ה הוא רופאם המיוחד של עם ישראל והוא ית' מטפל במיוחד במחלות ישראל.
כמו שנאמר אני השם רופאך – כביכול הפרופסור אומר לפציינט: אני הרופא שלך
והוא ממש פשוטו של מקרא, ונפלא הוא!

הועתק מתוך נפש שמשון של הרב שמשון דוד פנקוס זצל על סידור תפילה  

לזכות ולרפואת הרבנית הצדקנית תליט"א מרת  שרה יוטא בת איידל דינה לרפו'ש בתוך שאר חולי עם ישראל

דרג את המאמר

לחץ על הכוכבים כדי לדרג את המאמר

אנחנו מצטערים על הדירוג הנמוך של המאמר

עזור לנו לשפר את האתר

האם תוכל לספר לנו מה היה לא מובן? מה הפריע לך?

נשמח לקרוא את תגובתך:

תגובה אחת

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אודותינו:

אתר אבא תודה הוקם לזיכוי הרבים להגדיל תודה ולהאדירה

נשמח לקבל כל חומר, קישור או תמונה להפצה ברבים (עם קרדיט אליכם כמובן במידה ותבקשו).

מאמרים קודמים