מאמרי תפילה

מאמרים ומדרשים בנושא כח התפילה והיכולת לפעול ישועות גדולות ונצורות בעזרתה