עשו הרשע התנהג טוב ממך!

איזו מצוה תעמוד לנו לזכות בגלות האחרונה ותעזור לנו להתגבר עליה? מדוע דוקא אסתר שלא זכתה לכבד הורים בחייה, זכתה להיות לעזר לעם ישראל בתקופת המן? על כך ועל עוד במאמר שלפניכם
כיבוד הורים - תודה לאבא ואמא
מקור תמונה: https://www.pexels.com/photo/adults-black-and-white-bushes-care-220731/
5
(2)

—-עשו הרשע התנהג טוב ממך!.

וּבְמוֹת אָבִיהָ וְאִמָּהּ לְקָחָהּ מָרְדֳּכַי לוֹ לְבַֽת (מגילת אסתר)

שואל הרב שטינמן זצ"ל:

"מדוע דוקא מגזירה זו של המן היו צריכים להיגאל ע"י גואל שאין לו אב ואם?"
ותרץ בשם השפת אמת, שמכיון שהמן בא מזרעו של עשו ומכחו, ולעשו עומדת זכות מצות כיבוד אב שקיים – והזכות הזו עומדת לו עד לעתיד לבוא (כפי שהובא באגרת תימן), על כן מי שיכול לגבור על זרעו של עשו, הוא רק מי שלא נכשל מעולם בפגיעה בכבוד אביו ואמו.
ומכיון שלמעשה אין מי שלא נכשל בזה לרוב החומר של המצוה, וכמו שאמרו בתו"כ (קדושים פ"א, ד) הקיש מורא אב ואם למורא המקום, ועוד מאמרים נוראים שמצאנו בחז"ל על חומר מצוה זו, ועל כן אמרו בגמרא קידושין (לא, ב): אמר רבי יוחנן, אשרי מי שלא חמאן [שאי אפשר לקיים כבודם ככל הצורך והוא נענש עליהם – רש"י]. ועל כן מי שעמד כנגד המן היא דוקא אסתר – שאין לה אב ואם, וממילא לא נכשלה מעולם בביטול מצוה זו, ורק על ידה היו יכולים עם ישראל להתגבר על המן שבא מכח של עשו שכיבד את אביו,

עכ"ל

והדברים נוראים!!
מצות כיבוד הורים היא כה גדולה עד שאין מי שלא נכשל בה
יותר מזה חומר העוון שלה כל כך חמור עד כדי כך שחז"ל אומרים "אשרי מי שלא חמאן" דהיינו אשרי מי שלא ראה את אביו ואמו.
ובמילים הכי פשוטות אשרי מי שאין לו אב ואם ולא הזדקק לנסיון הזה של כיבוד הורים
כי אין מי שלא נכשל בזה
ובשביל שלא יכשלו הוצרך להקיש מורא אב ואם למורא שמים
ועדין….
בחשבון נפש פנימי שלנו….
כמה פעמים אנו נכשלים בזה?
כמו פעמים אנו מתלוננים, סרים, זועפים,
כועסים, מרכלים, לא מרוצים?
כמה פעמים אנו מזלזלים, צוחקים, לועגים
מתחכמים ולא מקבלים?
חושבים את עצמינו למבינים יותר, חכמים יותר
ובעמדה של פטרונות ועליונות מטיפים להם מוסר?
עשו הרשע היה מתלבש בבגדי פאר לפני שהיה מגיע לטפל בהוריו
לבקש מהם משהו
להיות בעמדה של מקבל ושל מושפע
עד שבשביל להילחם ברשע כמותו ומזרעו צריכים להביא בחורה שאין לה אב ואם
כדי לא לקטרג על הכח של המצוה שהיה בידיו.

———לפעמים, שב ואל תעשה – עדיף.

שאלו עוד את מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל:
לכאורה אף שאסתר לא פגמה בכבוד אביה ואמה, מכל מקום הרי מעולם לא כיבדה אותם, ואם כן היאך היתה זכותה יכולה לעמוד כנגד זכותו של עשו שכיבד את אביו כראוי?
והרי אסתר הרי כלל לא עמדה בניסיון זה, וכיצד יכולה זכותה לעמוד נגד עשו שכן עמד בנסיון?

ותירץ מרן זצל:
במצות כיבוד אב ואם יש את ה'קום עשה' – הכיבוד בפועל, ויש את ה'שב ואל תעשה' – לא לפגוע בכבודם חלילה.
ואף שלא נוכל למצוא אדם שקיים את ה'קום עשה' בשלמות כראוי, מכל מקום מי שלא היו לו אביו ואם הרי סוף סוף לא פגם מעולם בכבודם, ובזה הוא שלם.

ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ענה תשובה על שאלה זו:
שגם אסתר כיבדה את אביה ואת אמה, כמו שאמרו חז"ל (קידושין לא, ב) מכבדו בחייו מכבדו במותו, וזהו הכיבוד השלם שאין בו כל צד פגם וזלזול שעלול להיות גם אצל מי שנזהר בכל כחו בכבוד הוריו.
יתרה מזה עשו כיבדם רק בחייהם שכן נאמר על עשו (בראשית כז, מא): "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי"
וכנגד כיבוד אב ואם כזה, יכולה לעמוד זכותה של מי שלא היו לה מעולם אב ואם

—הצער על אי קיום המצוה נחשב כאילו קיימו אותה בשלמות

בספר יערות דבש (ח"ב דרוש ב) מביא תירוץ דומה לשאלה אך מזוית קצת שונה :

הלו אמרו חז"ל כי א"א לקיים מצות כיבוד כראוי, ולא יגיע אדם עת תכליתה בכל דקדוקיה, אולם כשאין לו אב ואם הוא מצטער על זה שאין לו אב ואם כדי לקיים מצות כיבוד אב, א"כ יש לו שכר מה' כאילו קיימה בתכלית הקיום ותכליתו של המצוה בלי חיסור כלל.

לכך אמרו כוחו של עמלק מזרעו של עשו הוא זכות כיבוד אב ליצחק שמאד נהג כבוד, וא"כ מי שיבוא לבטל זכותו וכוחו צריך שתהיה לו ג"כ מצווה זו של כיבוד בלי פקפוק,
ומי הוא זה שיש בידו מצווה זו בשלמות? ומי הוא שחף מפשע ולא יהיה פוגם בכבוד אביו בכל דהוא?

עד שבאתה הדסה אסתר שאין לה אב ואם כלל, והיא היתה תמיד מצטערת שלא סיפק בידה לקיים מצות כיבוד, ויחשב לה לצדקה כאילו קיימה אותה בתכלית השלמות, ואם כן יש בידה גם כן מצות כיבוד לקום נגד זרעו שלעשו, ולכך להכניע להמן בנו של עשו שזכות כיבוד בידו, הוצרכו לאסתר שהיתה יתומה מאב ואם
 (ס' הללי נפשי על מגילת אסתר)

—-תפקידנו בדור אחרון

כתוב בדניאל "אַרְבְּעָה מַלְכִין יְקוּמוּן מִן אַרְעָא".
בזמן הגלות ישלטו על עם ישראל 4 מלכויות
ואחרי המלכות הרביעית תבוא המלכות החמישית, היא מלכות המשיח.

אנחנו נמצאים כבר במלכות הרביעית מלכות אדום
מדוע נקראת היא מלכות אדום?
שכן היא מזרע זרעו של עשו
כפי שכתוב בבראשית לו מג: "בני עשו אבי אדום"
הזכות של עשו היתה – מצות כיבוד הורים.
ומלכות חמישית תתקיים בזכות התחזקות שלנו בדיבר החמישי
הלואי ונזכה.

בשביל להכניע היום
מלכות איום
מזרע אדום
להלן וכדלקמן
מלכות המן
שנמצאת בכל זמן
בדיבר חמישי כולם
נתחזק במושלם
ונזכה ל"מלוך על ישראל
וגואלם"

דרג את המאמר

לחץ על הכוכבים כדי לדרג את המאמר

אנחנו מצטערים על הדירוג הנמוך של המאמר

עזור לנו לשפר את האתר

האם תוכל לספר לנו מה היה לא מובן? מה הפריע לך?

נשמח לקרוא את תגובתך:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *